Kedves Hallgató, 
Az Óbudai Egyetem keretében megvalósuló  Munka és képzés a jövőben  kutatás célja, hogy felkészüljünk a radikális technológiai változások által generált, új munkaerőpiaci igényekre.


A kérdőív témája:
A következő évtizedek  technológiai fejlődését bemutató prognózisok minden területen olyan radikális változást jeleznek, amelyeket az életünk, karrierünk tervezésénél már nem hagyhatunk figyelmen kívül. 
Az Economist egyik kutatása szerint:
·        " a következő 20 évben az állások fele megszűnhet,
·         ezzel párhuzamosan új készségeket, képzettséget igénylő pozíciók jöhetnek létre.
·         a  mostani óvodások közül 10-ből 7 olyan munkakörben fog dolgozni, ami ma még nem létezik.
·         új cégek születnek, nagyon gyorsan az élre törnek
·         jövő vezető vállalatai ma még nem is léteznek.”

  A kutatási  fókuszpontok:
·         Hogyan változik a jövő munkahelye 2020-2050 között, a technológiai fejlődés hatására? 
·         Hogyan kell a felsőoktatásnak erre a változásra felkészülnie?
·         Milyen szerepe lesz a humanoid robotoknak a képzésben és a munkahelyeken?


A kérdőív anonim.
Köszönjük, hogy válaszaival segíti a Munka és képzés a jövőben című nemzetközi kutatást.Dr. Gáti József
általános rektorhelyettes
 


 

2Személyes adatok:  

2.1Születési éve

2.2 Neme:

2.3 Lakóhely: Ország

2.4


2.5Válaszadó:

2.6 Munkakörének besorolása 

2.7 Munkahely besorolása

2.8 Munkahely szakterülete

2.9  Válaszadó szakterülete 

2.10 Legmagasabb iskolai végzettsége

2.11Foglalkoztató/képző intézmény neve

2.12 Karok, Központok


3Mely tényezők fogják átalakítani, befolyásolni az emberi munkát /munkakörülményeket a következő 10-20 évben leginkább (1-6 skálán értékelje)

3.1

Technológiai újítások, IPAR 4.0 hatása

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.2

 Természeti erőforrások szűkössége

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.3

 Emberi erőforrás, megfelelően képzett munkaerő

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.4

 Klímaváltozás

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.5

 A gazdaság globális hatalmi változásai

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.6

 Demográfiai változások

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.7

 Gyors városiasodás

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.8

 Népvándorlás

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják3.94Mely munkaerőpiaci tényezők változnak leginkább a következő 10-20 évben és hogyan? (1-6 skálán értékelje)

4.1

A munkavégzés rugalmassága

csökken

radikálisan növekszik4.2

Munkaidő hossza

csökken

radikálisan növekszik4.3

Részmunkaidős foglalkoztatás, atipikus foglalkoztatási formák

csökken

radikálisan növekszik4.4

Kreatív munkaterületek száma

csökken

radikálisan növekszik4.5

Elvárások a munkavállalóval szemben

csökken

radikálisan növekszik4.6

Nyitottság a sokszínűség felé

csökken

radikálisan növekszik4.7

Munkakörülmények minősége

csökken

radikálisan növekszik4.8

 Életszínvonal

csökken

radikálisan növekszik4.9

Életkor diszkrimináció a munkahelyeken

csökken

radikálisan növekszik4.10

 Nemi diszkrimináció a munkahelyeken

csökken

radikálisan növekszik4.11

Munkahely gondoskodása a munkavállalóról

csökken

radikálisan növekszik4.12

Munkahelyi biztonság-munkavégzés lehetőségének hossza egy munkahelyen

csökken

radikálisan növekszik4.13

Magasan képzett munkaerő szerepe

csökken

radikálisan növekszik4.14

Speciális szaktudást igénylő munkahelyek száma

csökken

radikálisan növekszik4.15

Szakmunka szerepe        

csökken

radikálisan növekszik4.16

Alacsony képzettséget igénylő munka szerepe

csökken

radikálisan növekszik4.17

Munkanélküliség 

csökken

radikálisan növekszik4.18

Nagyméretű cégek dominanciája- globalizáció 

csökken

radikálisan növekszik4.19

Kisméretű cégek száma 

csökken

radikálisan növekszik4.20


5Milyen kompetenciák (tudás, tapasztalat és viselkedés) kerülnek előtérbe a jövő munkahelyén, melyek lesznek a fontosak az új munkaerő kiválasztásakor? (1-6 skálán értékelje)

5.1

 Problémamegoldás

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.2

 Önálló, pontos munkavégzés

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.3

 Kezdeményezőkészség

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.4

 Együttműködés

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.5

 Csoportban való munkavégzés képessége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.6

 Etikus munkavégzés

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.7

Folyamatos tanulás iránti elkötelezettség

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.8

 Felelősségvállalás

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.9

 Legalább egy idegen nyelv felsőfokú szintű ismerete

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.10

 Nyitottság a változásokra, rugalmasság

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.11

 Önbizalom, belső motiváció 

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.12

 Információk megszerzése, gyors feldolgozása 

egyáltalán nem  fontos

nagyon fontos5.13

 Terhelhetőség

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.14

 Kreatív gondolkodás

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.15

 Szóbeli kommunikációs készségek

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.16

Irásbeli kommunikációs készségek 

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.17

 Vizuális látásmód

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos5.18

 Konfliktusok kezelésének képessége

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos6Milyen egyéb kompetenciák befolyásolják leginkább a jövő munkahelyén az érvényesülését? (1-6 skálán értékelje)

6.1

 Változások kezelésének képessége

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.2

 Magas színvonalú szakismeretek, naprakész szaktudás 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.3

 Modern információtechnológiák használatában való jártasság

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.4

 Más (különböző) nézetek iránti tolerancia

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.5

 Tájékozottság az alkalmazott gyakorlati módszerekben 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.6

 Döntéshozatali képesség 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.7

 Stratégiai gondolkodás képessége

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.8

 Kockázatvállalási képesség

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.9

 Prezentációs készségek 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.10

 Magas szintű íráskészség 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.11

 Monotóniatűrés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.12

 Tanulási technikák, stratégiák alkalmazása

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.13

 Tárgyalási technikák alkalmazása

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.14

 Befolyásolás, mások irányításának képessége 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.15

 Menedzseri és vezetői képességek 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.16

 Több tudományterületen való jártasság

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.17

 Innovatív gondolkodás

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.18

 Gyors tanulási készség, képesség

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.19

 Fejlett technológiák iránti érdeklődés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.20

 Humanoid robotokkal való együttműködési hajlandóság

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.21

 Sokszínűség iránti tolerancia (vegyes etnikum a munkahelyen) 

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják6.22


7Humanoid robotok alkalmazásának lehetősége a képzésben és a munkahelyen

7.1Mennyire nyitott arra, hogy egy Humanoid Robot segítségével tanuljon?

7.2Mennyire nyitott arra, hogy egy Humanoid Robot segítségével dolgozzon?

7.3Hasznosnak tartja a Humanoid robotok bevonását a felsőoktatásba?

7.4Hasznosnak tartja a Humanoid robotok alkalmazását a munkahelyén?

7.5


8Hogyan kell a felsőoktatásnak felkészülnie a jövő munkaerőpiacának változásaira a hallgatók és az oktatók képzése kapcsán? (1-6 skálán értékelje)

8.1

A diákok képzését a  felsőoktatásnak nem a piaci viszonyokhoz kell igazodnia, hanem általános tudományos alapokat adnia 

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért8.2

 A  diákok képzését a felsőoktatásnak a hallgatók elvárásai mentén kell kialakítania (vagyis karriercéljainak megfelelően a diák hallgatói kosárban válogathat a tárgyak között, nagy rugalmassággal )        

egyáltalán nem értek egyet

teljesen egyetértek8.3

  Az oktatók képzése  során nem a piaci viszonyokhoz kell igazodni, hanem az általános tudományos elvárásokhoz 

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért8.4

 Az oktatók képzése  során a munkaerőpiaci igényeket kell elsősorban figyelembe venni

egyáltalán nem ért egyet

teljesen egyetért8.5


9Milyen felsőoktatási képzési forma lesz sikeres a jövő munkahelyén az Ön szakterületén? Melyik jellemző befolyásolja pozitívan a sikeres képzést?(1-6 skálán értékelje)

9.1

  Hosszabb, széleskörű képzés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják9.2

 Rövidebb, rapid, célirányos képzés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják9.3

 A munkáltató igényei alapján összeállított  modul jellegű képzés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják9.4

 A hallgató érdeklődése alapján összeállított modul jellegű képzés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják9.5

 Online képzés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják9.6

 Tantermi, hagyományos,  személyes kapcsolaton alapuló képzés

egyáltalán nem befolyásolják

radikálisan befolyásolják9.7


10Mely új technológiák oktatását tartaná hasznosnak saját szakterületén? (1-6 skálán értékelje)

 
 
10.1

 Nanotechnológia

egyáltalán nem fontos 

nagyon fontos10.2

 Szintetikus biológia

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos10.3

 Mesterséges intelligencia

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos10.4

 Robotalkalmazás

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos10.5

 Humanoid robotok

egyáltalán nem fontos 

nagyon fontos10.6

 3D nyomtatás ipari és orvosi alkalmazása

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos10.7

Virtuális tér nyújtotta lehetőségek

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos10.8

Smart rendszerek

egyáltalán nem fontos

nagyon fontos10.9


Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet!